تبلیغات
همگام با ولایت - همراه و همگام با ولایت
یکشنبه 12 مهر 1388

همراه و همگام با ولایت

   نوشته شده توسط: حسین داو طلب پور    نوع مطلب :فعالیت ها ی فرهنگی ،

  همـراه و همـگام بـا ولایـت    

****هـر هفتـه یک شمـاره   ...   هـر مـاه یک مسابقـه ****

 رهبر  عزیزمان، كشور و آینده درخشان آن را متعلق به نسل جوان میدانند و میفرمایند : ((  جوانانِ عزیز باید با هوشیاری و احساسِ مسوولیت، برای استمرار و تكمیل‌ِ این نظام تلاش كنند چرا كه اقتدارِ علمی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و بین المللیِ نظامِ اسلامی ‌مایه عزت و افتخارِ همه ملت بویژه جوانانِ پر نشاط كشور بوده و خواهد بود. ))

مقام عظمای ولایت و رهبری : ((  باید به قدر نیاز و حاجت خرج و مصرف كرد. باید روحیه ی اسرافی كه در بعضی از مردم به صورت روز افزون پیدا می شود مهار گردد . 
خدا نعمت را برنمی گرداند ماهستیم كه بارفتار خودمان، با عقبگرد خودمان و با سوءِ  تدبیرِ خودمان در باره ی امور خویش نعمت را برمی گردانیم . عامه ی مردم هم نباید اسراف و تجمل گرایی بكنند. اسراف مضر و مذموم و شرعا حرام است.))

* پرورشی نمایندگـی آمـوزش و پـرورش بخـش ارم مهـر مـاه 88 شـماره 2 *


Google

www.zibaweb.com">
در كل اینترنت ،گوگل
درزیبا وب

همگام با ولایت