تبلیغات
همگام با ولایت - همراه و همگام با ولایت
سه شنبه 7 مهر 1388

همراه و همگام با ولایت

   نوشته شده توسط: حسین داو طلب پور    نوع مطلب :فعالیت ها ی فرهنگی ،

  همـراه و همـگام بـا ولایـت   

هـر هفتـه یک شمـاره   ...   هـر مـاه یک مسابقـه 

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای : (( وظیفه مسئولان، اداره امور زندگی مردم همراه با هدایت جامعه است، بنابراین از ظرفیتها و امکانات دستگاههای حکومتی نظیر صدا و سیما - فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آمـوزش و پـرورش  و آموزش عالـی   به گونه ای استفاده کنید که مردم به مبانی دینی بیشتر علاقمند و پایبند شوند. باید مسائلـی را که مبنای صحیـح دینی و شرعی دارد با افتخـار تبلیـغ و ترویـج کرد.))

 ولی امر مسلمین جهان: ((  امروز جوانهای ما احتیاج دارند به اینكه از لحاظ فكری دستگیری بشوند؛ هم آن كسانی كه در حال شبهه اند، هم آن كسانی كه شبهه در آنها كارگر شده است و از حیطه ی این اعتقاد صحیح خارج شده اند، هم آن كسانی كه جزو معتقدان و متعبدانند؛ كه در اینها باید فكر را عمق داد؛ آنها را باید آورد و شبهه را از آنها زدود، اینهایی كه هستند بایستی اعتقادشان را عمیق كرد؛ ثبات قدم در آنها بوجود آورد و آنها را مصونیت بخشید.))

 

* پرورشی نمایندگـی آمـوزش و پـرورش بخـش ارم مهـر مـاه 88 شـماره 1 *

 

 

 

 


Google

www.zibaweb.com">
در كل اینترنت ،گوگل
درزیبا وب

همگام با ولایت